E-learning

Vi utvecklar e-learningproduktioner tillsammans med er med manus, filmer, grafisk form och interaktivitet.

Utbildning med hjälp av  e-learning som verktyg ger bla följande effekter:

  • Kompetensutveckling på plats, ”Just in time”, när den behövs
  • Enhetlighet och kvalité – lika utbildning för alla
  • Minskade kostnader för resor, logi, lokaler, lärare etc
  • Du kan repetera utbildning hur många gånger som helst
  • Resultaten följs upp och utvärderas

Vi har utbildningar i hela Office-paketet. Klicka på länken för att se ett exempel.

Powerpoint